Dejavnost izobraževanja – KODA 95:

Kaj je “koda 95”?

TEMELJNA POKLICNA KVALIFIKACIJA ZA VOZNIKE VIŠJIH KATEGORIJ (tovornih vozil in avtobusov)

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.

Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Zraven izvajajo tudi naslednje programe:

– Logistični tehnik (Prometni tehnik) 3+2 – V stopnja izobrazbe.
– Logistični tehnik (štiri letnik) – V stopnja izobrazbe.
– Srednja poklicna šola Voznik
– Program usposabljanja ZA VARNO VOŽNJO – izbris kazenskih točk (13-17točk)
– Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK – VOZNIK do 10. 9. 2009)
– Temeljne kvalifikacije – Voznik (novi program od 10. 9. 2008 potniški promet in 10. 9. 2009 Tovorni promet).
– Avtošolska dejavnost.
– Tečaji usposabljanja z izpiti iz varstva pri delu in varstva pred požarom

Predavanja se vršijo na odličnih lokacijah (UREJENI PARKIRNI PROSTORI) v predavalnicah OŠ DOL pri Ljubljani in v Tehnološkem parku Ljubljana.